Technologia magazynowania ciepła

... Wyobraźcie sobie, że wasz kominek może zatrzymać ciepło ...

Wszyscy chcemy, mieć ciepło w domu. Rosnące koszty energii sprawiają, że myślimy coraz częściej o swoich portfelach . A to wzmaga nasze pomysły, na to, aby minimalnym wysiłkiem uzyskać najlepsze rezultaty.

Nasze produkty dają zupełnie nową możliwość magazynowania ciepła. Czy to są Termobox, Helix , eboris-akku, to wszystkie te produkty oferują optymalną elastyczność przy maksymalnej korzyści.

Podczas spalania, ciepło jest najpierw akumulowane a potem powoli oddawane już po wygaszeniu paleniska. W ten sposób można zmniejszyć koszty energii, a tym samym chronić znacznie środowisko!

Informujemy: