Dane Firmy


Gerhard Manfred Rokossa
CEO / dyrektor zarządzający

Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38


D-49324 Melle
Telefon: +49 5422 9441-0

Numer identyfikacyjny VAT: DE 117579621
 
Rejestr handlowy: HRB 15657

Projekt graficzny, koncepcja i realizacja:
pixelcreation GmbH
www.pixelcreation.de

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Spartherm FEUERUNGSTECHNIK GMBH nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność informacji na tych stronach, lub za bezproblemowy dostęp . Gdy odnosimy się do stron internetowych osób trzecich ( linków) ,Spartherm FEUERUNGSTECHNIK GMBH nie ponosi odpowiedzialności za treść stron . Aktywując link zostawiamy ofertę informacyjną Spartherm FEUERUNGSTECHNIK GMBH .

Prawa autorskie:

Polityka prywatności
Jeżeli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub służbowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to w takim przypadku udostępnienie tych danych przez użytkownika odbywa się na dobrowolnej podstawie (np. nawiązywanie kontaktu drogą elektroniczną). Korzystanie z niniejszej strony jest również możliwe bez podawania tych danych. Wykorzystanie przez strony trzecie opublikowanych w ramach impressum lub podobnych informacji danych kontaktowych, takich jak adresy korespondencyjne, numery telefonu i faksu, adresy e-mail, do wysyłania wyraźnie niezamówionych informacji jest zabronione. Wyraźnie zastrzegamy sobie możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych względem nadawców tzw. maili spamowych w przypadku naruszenia wyżej wymienionego zakazu.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
Pewne operacje przetwarzania danych są możliwe wyłącznie za wyraźnie udzieloną zgodą. W każdej chwili można wycofać udzieloną zgodę. Dla wycofania zgody wystarczające jest powiadomienie za pomocą e-maila, które nie wymaga specjalnej formy. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

Prawo do przenoszenia danych
Przysługuje Państwu prawo do przejęcia lub przekazania stronom trzecim danych, które automatycznie przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub wypełnienia umowy. Udostępnienie następuje w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli żądają Państwo bezpośredniego przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, zostanie to wykonane tylko wtedy, gdy jest to możliwe pod względem technicznym.

Prawo dostępu
Przysługuje Państwu prawo żądania od nas potwierdzenia, czy oraz w jaki sposób pobieramy Państwa dane osobowe. Prawo to realizowane jest za pomocą niniejszej Polityki prywatności. Ponadto mogą Państwo zażądać elektronicznego dostępu do danych.

Prawo do sprostowania, usunięcia lub zablokowania danych
Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub zablokowania danych. To ostatnie ma zastosowanie, jeżeli sytuacja prawna nie pozwala na usunięcie danych.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przenoszenia poufnych treści, które są przesyłane do nas jako administratora strony internetowej, nasza strona korzysta z szyfrowania SSL wzgl. TLS. W ten sposób dane, które są przesyłane za pośrednictwem tej strony, nie są możliwe do odczytania przez osoby trzecie. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać za pomocą „https://” w wierszu adresu przeglądarki internetowej i symbolu kłódki znajdujących się na pasku adresu przeglądarki.

Cookies
Nasza strona używa plików cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookies pomagają nam, aby nasza oferta była bardziej przyjazna, skuteczniejsza i bezpieczniejsza dla użytkownika.

Niektóre z nich są plikami sesyjnymi. Takie cookies są automatycznie usuwane po zakończonej sesji przeglądarki. Na urządzeniu końcowym pozostaną natomiast inne pliki cookies, dopóki nie zostaną one usunięte ręcznie. Takie pliki cookies pomagają nam rozpoznać użytkownika po powrocie na naszą stronę.

Dzięki nowoczesnej przeglądarce internetowej ustawienia plików cookies można monitorować, ograniczać lub zablokować. Wiele przeglądarek internetowych można tak skonfigurować, aby pliki cookies były automatycznie usuwane po zamknięciu programu. Wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej.

Tworzenie plików cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia elektronicznych procesów komunikacyjnych lub do udostępnienia żądanych funkcji, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej, mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu bezbłędnego i płynnego pod względem technicznym udostępniania naszych usług. W przypadku tworzenia innych plików cookies (np. funkcje analityczne) są one omówione oddzielnie w niniejszej Polityce prywatności.

Google Analytics
Nasza strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www Google Analytics. Dostawcą tych usług analitycznych jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa plików cookies. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na Państwa urządzeniu końcowym i które umożliwiają analizę korzystania ze strony. Informacje generowane za pomocą plików cookies na temat korzystania z naszej strony internetowej są przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Lokalizacja serwera to z reguły teren USA.

Ustawianie plików cookies Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako administrator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu zoptymalizowania naszej oferty internetowej i ew. również reklamy.

Anonimizacja adresów IP
Stosujemy Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji adresów IP. Gwarantuje to, że Google skraca adres IP użytkownika w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących sygnatariuszami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem ich na teren USA. W wyjątkowych sytuacjach Google przesyła pełny adres IP do serwera znajdującego się w USA i tam go skraca. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu do oceny Państwa korzystania ze strony, sporządzania raportów o aktywności odwiedzających stronę oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu wobec nas. Nie następuje połączenie adresu IP udostępnianego przez Google Analytics z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki
Za pomocą własne przeglądarki internetowej można zablokować ustawianie plików cookies. W ten sposób może dojść jednak do ograniczenia niektórych funkcji naszej strony internetowej. W ten sam sposób można zablokować pobieranie danych związanych z użytkowaniem strony, łącznie z adresem IP oraz późniejszym przetwarzaniem danych przez Google. Jest to możliwe po pobraniu i zainstalowaniu wtyczki dostępnej pod podanym adresem: 
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Klikając poniższy link, można zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics. Zostanie ustawiony plik cookies typu „opt-out”, który blokuje gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics są dostępne w Polityce prywatności Google:support.google.com/analytics/answer/6004245

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Aby w pełni przestrzegać wymogów prawnych dotyczących ochrony danych, zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane demograficzne w Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z funkcji „dane demograficzne” Google Analytics. Dzięki nim możliwe jest sporządzanie raportów zawierające informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz z danych o odwiedzających pochodzących od innych dostawców. Przypisanie danych do konkretnej osoby jest niemożliwe. W każdej chwili można deaktywować tę funkcję. Jest to możliwe dzięki ustawieniom reklam na koncie Google lub przez ogólne zakazanie gromadzenia danych przez Google Analytics, jak zostało to omówione w punkcie „Sprzeciw wobec pobierania danych”.

Google Maps
Ta strona używa Google Maps do wyświetlania map i tworzenia planów dojazdu. Serwis Google Maps jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Google, jednego z przedstawicieli Google lub operatorów zewnętrznych automatycznie pobranych, a także podanych przez Państwa danych.

Warunki korzystania z serwisu Google Maps są dostępne pod adresem http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Szczegółowe informacje są dostępne w Centrum bezpieczeństwa google.de: .http://www.google.de/intl/de/privacy/sowie http://www.google.de/intl/de/privacy/privacy-policy.html.

Inspektor ochrony danych osobowych
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych osobowych, który jest do Państwa dyspozycji pod adresem 
datenschutz(at)spartherm.com, również w kwestiach związanych z udzielaniem informacji, wnioskami lub skargami.

Prawo dostępu
Przysługuje Państwu prawo żądania od nas potwierdzenia, czy oraz w jaki sposób pobieramy Państwa dane osobowe. Ponadto mogą Państwo zażądać elektronicznego dostępu do przechowywanych u nas danych.

Polityka prywatności
Naszą Politykę prywatności można pobrać pod następującym linkiem 
Link

 

Spółka Spartherm Feuerungstechnik GmbH (zwana w dalszej części „Spartherm“) przywiązuje ogromną wagę do ochrony Państwa danych. W niniejszej Polityce prywatności wyjaśnione jest gromadzenie, wykorzystywanie, udostępnianie, przechowywanie i ochrona Państwa danych osobowych. Dane osobowe Czym są dane osobowe? Dane osobowe to konkretne informacje o cechach osobistych lub faktycznych, które odnoszą się do konkretnej osoby fizycznej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Za dane osobowe nie uznaje się tych danych, których nie można bezpośrednio powiązać z Państwa tożsamością. Gromadzenie Państwa danych osobowych Jakie dane osobowe są gromadzone? Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za kontakt, stanowisko osoby odpowiedzialnej za kontakt, adresy dla rachunków i dostaw osób odpowiedzialnych za kontakt, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail. Wykorzystywanie Państwa danych osobowych Spartherm wykorzystuje Państwa dane osobowe, aby nawiązać z Państwem kontakt, aby zagwarantować sprawną realizację umowy, aby udostępnić Państwu nasze usługi (np. informacje o produktach i usługach) oraz aby spełnić nasze ustawowe/administracyjne zobowiązania. Dostęp, sprostowanie i usuwanie Państwa danych osobowych Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania i usuwania swoich danych osobowych. Aby uzyskać wgląd do swoich danych osobowych należy skontaktować się z firmą Spartherm, korzystając z podanych możliwości kontaktu. Na życzenie firma Spartherm udostępni Państwu kopię Państwa danych osobowych. Jeśli wystąpią Państwo z roszczeniem prawnym tytułem dostępu, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, w pewnych okolicznościach i zgodnie z obowiązującym prawem możemy odrzucić takie sprostowanie lub usunięcie Państwa danych osobowych. Przekazanie danych osobowych Państwa dane osobowe przekazywane będą spedytorom, firmom transportowym oraz serwisom partnerskim Spartherm wyłącznie w celu wykonania umowy. Takie przekazanie danych może okazać się również konieczne w pojedynczych przypadkach, aby wywiązać się z ustawowych/administracyjnych zobowiązań. Ograniczamy ilość przekazywanych danych osobowych, które udostępniamy, do takiego stopnia, który jest istotny i konieczny do osiągnięcia określonego celu. Nie udostępniany Państwa danych osobowych do celów marketingowych lub promocyjnych, nie sprzedajemy ich ani nie pożyczamy osobom trzecim. Przechowywanie danych osobowych Określone okresy przechowywania danych osobowych zależą od okresu obowiązywania zawartej umowy, od okresu przechowywania dokumentów służbowych i finansowych dotyczących zobowiązań prawnych, umownych lub innych podobnych zobowiązań związanych z przechowywaniem danych osobowych. Przykładami są obowiązujące przepisy dot. przechowywania danych w odpowiednich dokumentach obowiązujące w danej jurysdykcji, administracyjne zarządzenia dot. przechowywania danych istotnych dla określonego dochodzenia lub dane osobowe, które są przechowywane w ramach sporów prawnych. Jeżeli Państwa dane osobowe nie będą nam już potrzebne, wówczas je zniszczymy zgodnie z przepisami dot. ochrony danych. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych Państwa dane osobowe są chronione technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka związanego z ich utratą, nadużyciem, nieupoważnionym dostępem, przekazaniem i zmianą. W związku z tym Spartherm stosuje zapory sieciowe, szyfrowanie danych oraz fizyczne ograniczenia dostępu do naszych serwerów. Aby uzyskać dalsze informacje o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych, prosimy o kontakt. W przypadku chęci skontaktowania się z firmą Spartherm drogą elektroniczną, należy pamiętać, że Spartherm nie może zagwarantować poufności dostarczania wiadomości e-mail. Treści wiadomości e-mail mogą zostać odczytane przez osoby trzecie, np. w przypadku ataku hakerów podczas transportu poza obszarem wpływów firmy Spartherm. W związku z tym zalecamy, aby poufne informacje przesyłać nam drogą pocztową.