Colofon

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 10 van de Duitse mediadienstenwet MDStV:
Gerhard Manfred Rokossa
Zaakvoerder/oprichter

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38
D-49324 Melle

Tel.: +49 5422 9441-0
Tel.: +49 5422 9441-0
Fax: +49 5422 9441-14
E-mail: info(at)spartherm.de

Belasting-ID-nummer: DE 117579621
Handelsregisternummer: HRB 15657
Verantwoordelijke rechtbank: HRG kantonrechtbank Osnabrück

Lay-out, concept en realisatie:
pixelcreation GmbH
www.pixelcreation.de

Uitsluiting van aansprakelijkheid:
De firma SPARTHERM FEUERUNGSTECHNIK GMBH stelt de inhoud van deze webpagina’s met grote zorgvuldigheid samen en zorgt ervoor dat die regelmatig geactualiseerd wordt. Desondanks zijn de gegevens slechts niet-bindende algemene informatie en kunnen zij een uitgebreid individueel advies voor een beslissing tot aanschaf niet vervangen. De technische kenmerken en uitvoeringen van de beschreven producten zijn slechts voorbeelden. Dergelijke kenmerken en uitvoeringen kunnen met name afhankelijk van het land variëren. Veranderingen blijven te allen tijde voorbehouden. Bindende informatie m.b.t. de technische kenmerken, uitvoeringen of eigenschappen van onze producten krijgt u uitsluitend en telkens actueel van degene die de haard plaatst of de haardspecialist bij u in de buurt.

De firma SPARTHERM FEUERUNGSTECHNIK GMBH stelt zich niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op deze pagina’s of de altijd probleemloze bereikbaarheid. Indien wij verwijzen naar internetpagina’s van derden (links), is SPARTHERM FEUERUNGSTECHNIK GMBH niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte pagina’s. Met het aanklikken van de link verlaat u het informatiebereik van de firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH. Voor de informatie van derden kunnen derhalve afwijkende regelingen gelden, met name met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Verder sluit SPARTHERM FEUERUNGSTECHNIK GMBH elke aansprakelijkheid uit voor licht nalatig plichtverzuim bij diensten, met name bij het downloaden van gegevens die door SPARTHERM FEUERUNGSTECHNIK GMBH ter beschikking werden gesteld op de internetpagina’s van de firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH, voor zover deze geen belangrijke contractuele verplichtingen betreffen of dood, lichamelijk letsel of claims ten gevolge van de productaansprakelijkheidswet. Dat geldt ook voor plichtsverzuim van mensen die in onze opdracht aan onze plichten voldoen.

Auteursrecht:
Alle teksten, foto’s en overige op de website openbaar gemaakte informatie vallen – indien niet anders aangeduid – onder het auteursrecht van SPARTHERM FEUERUNGSTECHNIK GMBH uit Melle. Het vermenigvuldigen, verspreiden, opslaan, doorgeven, verzenden en weergeven van de inhoud is zonder schriftelijke toestemming van SPARTHERM FEUERUNGSTECHNIK GMBH uitdrukkelijk verboden.

Gegevensbeschermingsverklaring
In zoverre binnen het online aanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, vindt de bekendmaking van deze gegevens van de kant van de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis plaats (bijv. bij contact per e-mail). Het gebruik van deze website is ook zonder invoer van dergelijke gegevens mogelijk. Het gebruik van de in het kader van de colofon of vergelijkbare informatie gepubliceerde contactgegevens, zoals postadres, telefoon- en faxnummer alsmede e-mailadressen door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie, is niet toegestaan. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de afzender van zogeheten spammail bij schending van dit verbod.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking
Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zijn bepaalde gegevensverwerkingsprocessen mogelijk. Herroeping van gegeven toestemmingen is op elk moment mogelijk. Voor de herroeping is een vormvrije mededeling per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de tot en met de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om gegevens die we op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan u of aan derden te laten overdragen. De beschikbaarstelling vindt in een door machines leesbaar formaat plaats. In zoverre u de directe overdracht van gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke verzoekt, vindt dit alleen plaats in zoverre het technisch haalbaar is.

Informatierecht
U heeft het recht om van ons informatie te ontvangen of en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen. Dit recht wordt door deze gegevensbeschermingsverklaring geïmplementeerd. Daarnaast kunt u elektronische informatie opvragen.

Recht op rectificatie, wissing of blokkering
U heeft het recht om uw gegevens te laten rectificeren, wissen of blokkeren. Dit laatste komt ter sprake wanneer de wettelijke voorschriften verwijdering niet toestaan.

SSL- en TLS-versleuteling
Uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van de doorgifte van vertrouwelijke inhoud die u aan ons als website-exploitant toestuurt, gebruikt onze website SSL- en TLS-versleuteling. Daardoor zijn gegevens die u via deze website doorgeeft, niet leesbaar voor derden. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel 'https://' in uw browser en het slotsymbool in de browserregel.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Bepaalde cookies zijn 'sessiecookies'. Dergelijke cookies worden na afloop van uw browsersessie vanzelf verwijderd. Daarentegen blijven andere cookies op uw apparaat staan totdat u deze zelf van uw apparaat verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u bij uw terugkeer naar onze website te herkennen.

Met een moderne browser kunt u het plaatsen van cookies monitoren, beperken of verbieden. Veel browsers laten zich zo instellen dat cookies bij het sluiten van het programma vanzelf worden verwijderd. De deactivatie van cookies kan een beperktere functionaliteit van onze website als gevolg hebben.

Het plaatsen van cookies die voor de uitvoering van elektronische communicatieprocessen of het beschikbaar maken van bepaalde door u gewenste functies noodzakelijk zijn, vindt op grond van art 6, lid 1, letter f, AVG plaats. Als exploitant van deze website hebben we een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor het foutloos en naadloos beschikbaar maken van onze diensten. In zoverre de plaatsing van andere cookies (bijv. voor analysefuncties) plaatsvindt, worden die in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van functies van de online analysedienst Google Analytics. Aanbieder van de online analysedienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics gebruikt 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw apparaat opslaat en een analyse van het websitegebruik mogelijk maken. Door middel van cookies verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt aan een server van Google doorgegeven en daar opgeslagen. De serverlocatie is in principe de VS.

Het plaatsen van cookies van Google Analytics vindt op grond van art. 6, lid 1, letter f, AVG plaats. Als exploitant van deze website hebben we een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruiksgedrag om ons online aanbod en eventueel ook reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering
We gebruiken Google Analytics in combinatie met de functie IP-anonimisering. Dit verzekert dat Google uw IP-adres binnen de Lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte voor de doorgifte aan de VS afkort. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat Google het volledige IP-adres aan een server in de VS doorgeeft en daar afkort. In onze opdracht gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en internet verbonden diensten tegenover ons te realiseren. Er vindt geen combinatie van de door Google Analytics doorgegeven IP-adressen met andere gegevens van Google plaats.

Browserplug-in
Het plaatsen van cookies door uw browser kan worden voorkomen. Bepaalde functies van onze website kunnen daarvoor ook worden beperkt. Eveneens kunt u het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw websitegebruik inclusief uw IP-adres samen met de bijbehorende verwerking door Google verbieden. Dit is mogelijk indien u de via de volgende link bereikbare plug-in downloadt en installeert: 
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bezwaar tegen gegevensverzameling
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen, indien u op de volgende link klikt. Er wordt een opt-outcookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

Details over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Verwerking in opdracht
Voor de volledige naleving van de wettelijke gegevensbeschermingsbepalingen hebben we met Google een overeenkomst over de verwerking in opdracht afgesloten.

Demografische kenmerken bij Google Analytics
Onze website gebruikt de functie 'Demografische kenmerken' van Google Analytics. Hiermee kunnen berichten worden opgesteld die informatie over ouderdom, geslacht en interesses van de websitebezoekers bevatten. Deze gegevens komen uit de op interesse gebaseerde reclame van Google alsmede bezoekersgegevens van externe aanbieders. Het koppelen van gegevens aan een bepaalde persoon is niet mogelijk. U kunt deze functie op elk moment deactiveren. Dit is via de weergave-instellingen in uw Google-account mogelijk of indien u het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics, zoals bij punt 'Bezwaar tegen gegevensverzameling' toegelicht, over het algemeen verbiedt.

Google Maps
Deze website gebruikt Google Maps om kaarten en routebeschrijvingen weer te geven. Google Maps wordt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, geëxploiteerd.

Door gebruik van deze website stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde en door u doorgegeven gegevens door Google, een van zijn vertegenwoordigers of een externe aanbieder.

De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u onder http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Meer details vindt u in het gegevensbeschermingscentrum van Google.de: http://www.google.de/intl/de/privacy/sowie http://www.google.de/intl/de/privacy/privacy-policy.html.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wanneer u vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u zich direct tot onze functionaris voor gegevensbescherming wenden die ook voor informatieverzoeken, aanvragen of bezwaren tot uw beschikking staat via datenschutz(at)spartherm.com .

Informatierecht
U heeft het recht om van ons informatie te ontvangen of en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen. Daarnaast kunt u elektronische informatie opvragen over de door u bij ons opgeslagen gegevens.

Gegevensbeschermingsverklaring
Onze gegevensbeschermingsverklaring kunt u downloaden via deze 
link

 

Spartherm Feuerungstechnik GmbH (hierna Spartherm) vindt de bescherming van uw gegevens zeer belangrijk. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt het verzamelen, het gebruik, de doorgifte, de opslag en de bescherming van uw persoonsgegevens toegelicht. Persoonsgegevens Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn concrete informatie over persoonlijke of feitelijke kenmerken die betrekking hebben op een bepaalde natuurlijke persoon of waarmee anders een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd. Gegevens die niet direct aan uw identiteit te koppelen zijn, gelden niet als persoonsgegevens. Verzameling van uw persoonsgegevens Welke persoonsgegevens worden verzameld? Namen van contactpersoon Functie van contactpersoon Rekeninggegevens en bezorgadres van contactpersoon Telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres Gebruik van uw persoonsgegevens Spartherm gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen, om een probleemloze uitvoering van de overeenkomst te garanderen, om u onze diensten aan te bieden (bijv. informatie over producten en diensten) en om aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen te voldoen. Inzage, rectificatie en wissing van uw persoonsgegevens U heeft het recht op inzage, rectificatie en wissing van uw persoonsgegevens. Neem contact op met Spartherm via de opgegeven contactmogelijkheden, wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien. Op verzoek stelt Spartherm u een kopie van uw persoonsgegevens ter beschikking. Wanneer u het wettelijke recht op informatie, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens inroept, kunnen we onder bepaalde omstandigheden in overeenstemming met het geldende recht dergelijke correctie of wissing van uw persoonsgegevens weigeren. Doorgifte van uw persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden alleen voor uitvoering van een overeenkomst aan expediteurs, transportondernemingen en servicepartners door Spartherm doorgegeven. Een dergelijke gegevensdoorgifte kan eveneens in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen te voldoen. We beperken de hoeveelheid persoonsgegevens die we doorgeven tot deze die direct voor de realisatie van het aangegeven doel relevant en noodzakelijk zijn. We geven uw persoonsgegevens niet voor marketing- en reclamedoeleinden door noch verkopen of verhuren deze aan derden. Opslag van uw persoonsgegevens De specifieke termijnen voor de opslag van uw persoonsgegevens hangen af van de looptijd van de overeenkomst, van bewaartermijnen van zakelijke en financiële documenten, van wettelijke, contractuele of andere soortgelijke verplichtingen met het oog op de opslag van uw persoonsgegevens. Voorbeelden zijn dwingende voorschriften voor opslag van gegevens in de desbetreffende jurisdictie, wettelijke eisen voor de opslag van gegevens die voor een bepaald onderzoek relevant zijn of persoonsgegevens die op grond van rechtszaken worden bewaard. Wanneer we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, verwijderen we deze in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving. Gegevensbeveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen beschermd om risico's met betrekking tot het verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang alsmede ongeautoriseerde doorgifte of wijziging te minimaliseren. Hiervoor gebruikt Spartherm bijvoorbeeld firewalls, gegevensversleuteling en fysieke toegangsbeperkingen voor onze server. Indien u meer informatie wenst over de genomen technische en organisatorische maatregelen, neem dan contact met ons op. Als u contact per e-mail met Spartherm wilt opnemen, bedenk dan dat Spartherm de vertrouwelijkheid van de toegestuurde e-mail niet kan verzekeren. De inhoud van e-mailberichten kan bijv. door een hackaanval tijdens de verzending buiten de invloedssfeer van Spartherm door derden worden gelezen. We raden u daarom aan om ons vertrouwelijke informatie per post door te geven.